Etiketa a český manažer

Title Alternative:The etiquette and czech manager
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma project deals with characterizing the conception of etiquette in connection with a managing post. It closely explains the rules of general etiquette and etiquette in business background. It analyses behaviour of EUROFASHION Ltd. managers in particular situations and it points out the shortcomings which appear within this company. It shows the relationship between women and men in the workplace from the point of view of social behaviour and in relation to equal job opportunities for both sexes. It describes the situation of women at managing posts and their representation at these posts in some European countries. The final part defines the conception of culture and its influence on social behaviour in selected European countries. It mentions different habits during business meetings with partners in foreign countries and points out that the knowledge of these habits is essential for successful business activity.
Tato práce se zabývá charakteristikou pojmu etiketa ve spojení s manažerskou pozicí. Blíže vysvětluje pravidla všeobecné etikety a etikety v podnikatelském prostředí. Analyzuje chování manažerů společnosti EUROFASHION spol. s r.o. v konkrétních situacích a upozorňuje na nedostatky, které se v rámci této firmy vyskytují. Uvádí vztah mezi ženami a muži na pracovišti z pohledu společenského chování a ve vztahu k rovným příležitostem v zaměstnání pro obě pohlaví. Popisuje postavení žen v řídících funkcích a jejich zastoupení v těchto pozicích v některých evropských zemích. Poslední část vymezuje pojem kultura a její vliv na společenské chování ve vybraných evropských zemích. Zmiňuje odlišné zvyklosti při obchodních jednáních s partnery v zahraničí a upozorňuje, že jejich znalost je pro úspěšnou obchodní činnost nezbytná.
Description
katedra: KPE; rozsah: 80 s., 11 s. příloh
Subject(s)
etiquette, social intercourse, manners, business etiquette, etiketa, společenský styk, společenské chování, etiketa v podnikání
Citation
ISSN
ISBN