Podpora rozvoje slohových a komunikačních dovedností se zřetelem k místním reáliím

Title Alternative:Supporting Writing and Communication Skills with regard to Local Life and Institutions
Abstract
Diplomová práce se zabývá komunikační a slohovou výchovou na prvním stupni ZŠ, konkrétně se zaměřuje na čtvrtý a pátý ročník. Hlavním cílem je rozvoj slohových a komunikačních dovedností prostřednictvím vlastního didaktického materiálu souvisejícím s reáliemi Českého ráje. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část dělíme do několika kapitol, které charakterizují pojmy vážící se k tématu, definice, pojetí slohové a komunikační výchovy v minulosti, nyní a samotné pojetí této výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Praktická část je věnovaná didaktickému materiálu pro komunikační a slohovou výchovu, zejména podrobnou metodikou, jak postupovat ve vyučovacích hodinách. Tuto část lze využít ve školách ležících v oblasti Českého ráje. Součástí diplomové práce je přílohový materiál.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN