Problematika zaměstnávání cizinců na území České republiky z pohledu daní a povinných odvodů

dc.contributor
dc.contributor.advisorČerníková Martina, Ing. Ph.D. : 54834
dc.contributor.authorČížková, Jana
dc.date.accessioned2021-07-22T17:26:07Z
dc.date.available2021-07-22T17:26:07Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-09
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání občanů EU a cizinců ze třetích zemí na území České republiky se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele a na povinné odvody. V první části jsou analyzována zásadní specifika zaměstnávání těchto skupin občanů, jsou zkoumány postupy, kterými je lze v ČR zaměstnat, a s nimi související povinnosti zaměstnavatele. Dále je pozorována aktuální situace a vývoj zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. Následně je pozornost zaměřena na příslušné povinnosti zaměstnavatele v oblasti daní z příjmů a povinných odvodů na sociální zabezpečení. Závěrečná modelová studie komparuje legislativní i odvodové aspekty zaměstnávání zahraničních pracovníků. Cílem této bakalářské práce je zkoumat náležitosti spojené se zaměstnáváním občanů EU a cizinců zejména s ohledem na povinnosti zaměstnavatele a povinné odvody, poté tuto nelehkou problematiku demonstrovat na případové studii.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the employment of EU citizens and foreigners from the third countries in the Czech Republic, particularly with the focus on the employer's obligations and the mandatory contributions. Firstly, fundamental specifics of employment of these groups of citizens are analysed, then follows the research of the methods of their employment in the CR and the respective obligations from the side of the employer. Furthermore, the current situation and the evolution of employment of foreign citizens in the Czech Republic is observed. The attention is also paid to the relevant employer's obligations in terms of income taxes, social security and health insurance contributions. The final model study compares the legislative aspects and the mandatory deductions related to the employing of the foreign workers. The aim of the thesis is to examine the aspects of employing of EU citizens and foreigners considering the employer's obligations and the compulsory contributions and to demonstrate the complex issue on a case study.en
dc.description.mark
dc.format84 s. (90 254 znaků)
dc.format.extentGrafy, Tabulky -
dc.identifier.signatureV 202102800
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160272
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemCASTLES, Stephen, Hein de HAAS a Mark J. MILLER. 2014. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 5th edition. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4625-1311-6. itemČIŽINSKÝ, Pavel, Eva ČECH VALENTOVÁ, Pavla HRADEČNÁ, Klára HOLÍKOVÁ, Marie JELÍNKOVÁ, Martin ROZUMEK a Pavla ROZUMKOVÁ. 2014. Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU. Praha: Simi. ISBN 978-80-260-7201-0. itemDANĚK, Matěj, Magdaléna VYŠKOVSKÁ a Jaroslava FOJTÍKOVÁ. 2020. Zaměstnávání cizinců na území České republiky. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7554-269-4. itemTOMŠEJ, Jakub a kolektiv. 2020. Zaměstnávání cizinců v České republice. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7598-648-1. itemVYŠKOVSKÁ, Magdalena. 2018. Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob textendash cizích státních příslušníků. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7598-029-8. itemPROQUEST. 2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Ing. Šárka Sýkorovápar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectzaměstnávánícs
dc.subjectobčan EUcs
dc.subjectcizineccs
dc.subjectpovinnosti zaměstnavatelecs
dc.subjectčeský trh prácecs
dc.subjectdaň z příjmůcs
dc.subjectdaňová rezidencecs
dc.subjectdvojí zdaněnícs
dc.subjectsociální zabezpečenícs
dc.subjectzdravotní pojištěnícs
dc.subjectemploymenten
dc.subjectEU citizenen
dc.subjectforeigneren
dc.subjectemployer's obligationsen
dc.subjectCzech labour marketen
dc.subjectincome taxen
dc.subjecttax residenceen
dc.subjectdouble taxationen
dc.subjectsocial securityen
dc.subjecthealth insuranceen
dc.titleProblematika zaměstnávání cizinců na území České republiky z pohledu daní a povinných odvodůcs
dc.titleEmploying of foreigners in the Czech Republic from the point of view of taxes and compulsory leviesen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000030
local.identifier.stag41608
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisc5c44ded-dac8-4165-992d-92d0e1ed5ef1
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2800
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Cizkova.pdf
Size:
4.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_CIZKOVA.pdf
Size:
195.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP