Přestavba majáku na hotel v Syrakusách, Itálie

Abstract
Zadáním je přestavba a dostavba komplexu majáku na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syracusy na hotelové zařízení.
Reconstruction of a lighthouse on a cliff Murry di Porco near the Sicilian city Syracuse to the hotel.
Description
Subject(s)
Sicílie, maják, hotel, Sicily, lighthouse, hotel
Citation
ISSN
ISBN