Analýza vlivu distančních podložek v průtahovém ústrojí prstencového dopřádácího stroje na nestejnoměrnost a počet vad jemných vlnařských přízí

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivemvýšky distančního klipu průtahového ústrojí prstencového dopřádacího stroje na hmotovou nestejnoměrnost a další vlastnosti (pevnost, tažnost) pletařských vlnařských přízí. Distanční klips se vkládá mezi okraj horní klícky pro vedení řemínku a spodní řemínek v průtahovém ústrojí prstencového dopřádacího stroje, kde ovlivňuje vzdálenost mezi horním a spodním řemínkem. Tato vzdálenost ovlivňuje intenzitu přítlaku působící na vlákna a přispívá k jejich lepší kontrole v průtahovém poli.[16] Měření hmotné nestejnoměrnosti bylo provedeno na aparatuře Uster Tester IV SX. Hodnoty kvadratické nestejnoměrnosti, počet slabých míst, počet silných míst a počet nopků byly statisticky vyhodnoceny a vyvozen vliv rozdílné výšky distančních klipsů na sledované vlastnosti.
This bachelor thesis deal with the influence of distance clips height in draft system of ring spinning machine on yarn irregularity and another attributes (strength, tensibility) of wool knitting yarns. Distance clips are inserted between upper cradle and bottom apron v draft system of ring spinning machine which affects the distance between upper apron and bottom apron. Due the height of distance clips varies downforce of upper and bottom rollers, which is the core parameter of fibre control in draft system. Measurement of yarn irregularity was made on the apparatus Uster Tester IV SX. Values of yarn irregularity, quantity of thick places, quantity of thin places and quantity of nops were subjects of statistical evaluation.
Description
Subject(s)
příze, hmotová nestejnoměrnost, distanční klips, průtahové ústrojí prstencového dopřádacího stroje, vady příze, yarn, yarn irregularity, distance clip, draft system of ring spinning machine, yarn defects
Citation
ISSN
ISBN