Aktivní obaly

Title Alternative:Active packaging
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis concerns heat of active packaging for foodstuffs. The work was accomplished with the cooperation of the company Elmarco Ltd. For better understanding of the issue of this work, the basic terms are defined at the beginning. The primary objective was to explain the reasons for packaging in particular protecting foodstuffs from contamination and changes as a result of the influence of oxygen and moisture. A further objective was to analyse the market for active packaging in groceries using nanofibres.
Tato diplomová práce pojednává o aktivních obalech v potravinářství. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Elmarco s. r. o. Pro lepší pochopení problematiky této práce jsou v první řadě charakterizovány základní pojmy. Základním úkolem bylo osvětlení důvodů balení potravin zejména jako ochrana potravin před kontaminací a změnami v důsledku působení kyslíku a vlhkosti. Dále analyzovat trh s aktivními obaly v potravinářství s použitím nanovláken.
Description
katedra: KHT; rozsah: 84
Subject(s)
active packaging, absorbers, emitters, intelligent packaging, indicators, nanofibers, aktivní obaly, absorbéry, emitéry, inteligentní obaly, indikátory, nanovlákna
Citation
ISSN
ISBN