Management inovačních projektů financovaných z veřejných zdrojů

Title Alternative:Management of Innovational Projects Financed from Public Sources
dc.contributor.advisorRydvalová, Petra
dc.contributor.authorChotěborská, Kristýna
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2012-05-04
dc.date.defense2012-06-20
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KPE; rozsah: 114 s. (133 471 znaků)cs
dc.description.abstractDiploma thesis aims to the analysis and the costs of management and administration activities of innovative projects that are financed from the public sources. In my diploma thesis I have focused primarily on small and medium enterprises, mainly because the importance of small and medium-sized enterprises is significant not only for the economy of the Czech Republic and the European Union, but also for the global economy. The aim of my diploma thesis is to describe the administrative tasks that are performed within the projects financed from the public sources and to calculate the average costs of three project phases (preparation, implementation and post-project phase), and to demonstrate high administrative complexity of these projects. For the analysis of the specific project I have chosen the project named "Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce". The project is implemented by VÚTS that belongs to small and medium sized businesses. Funds that are provided by the European Union are currently taken as the main possibility of financing projects whose implementation results and can lead to economic growth. In current programming period 2007 - 2013 the drawing of these funds is insufficient, one of the reason may be just the aforementioned administrative requirements.en
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu a výši nákladů vynaložených na management a administrativu inovačních projektů, které jsou financovány z veřejných zdrojů. Ve své práci jsem se zaměřila především na oblast malých a středních podniků. Důvodem je značný význam malých a středních podniků nejen pro ekonomiku České republiky a Evropské unie, ale i pro celosvětovou ekonomiku. Cílem práce je popsat administrativní činnosti vykonávané v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů a vyčíslit průměrné náklady na tři příklady aktivit projektových fází (přípravné, realizační a poprojektové), a prokázat tak vysokou administrativní náročnost těchto projektů. Pro analýzu byl vybrán konkrétní projekt "Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce", který je realizován firmou VÚTS, a. s., patřící mezi malé a střední podniky. Fondy poskytované v rámci Evropské unie jsou v současné době chápány jako hlavní možnost financování projektů, jejichž výsledky a implementace mohou vést k ekonomickému růstu. V aktuálním programovém období 2007 - 2013 je však čerpání těchto fondů nedostatečné, jedním z důvodů může být právě zmíněná administrativní náročnost.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12088
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectadministrative costsen
dc.subjectadministrative demandsen
dc.subjectinnovation projecten
dc.subjectsmall and medium sized enterpriseen
dc.subjectpr$oject managementen
dc.subjectoperational programmeen
dc.subjectstructural fundsen
dc.subjectpublic sources of fundingen
dc.subjectadministrativní nákladycs
dc.subjectadministrativní náročnostcs
dc.subjectinovační projektcs
dc.subjectmalý a střední podnikcs
dc.subjectmanagement projektucs
dc.subjectoperační programcs
dc.subjectstrukturální fondycs
dc.subjectveřejné zdroje financovánícs
dc.subject.verbisinnovation processen
dc.titleManagement inovačních projektů financovaných z veřejných zdrojůcs
dc.title.alternativeManagement of Innovational Projects Financed from Public Sourcesen
dc.typeThesis
local.departmentKPEcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag23245
local.identifier.verbis463478
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:02:43cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_23245.pdf
Size:
2.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_23245.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_23245.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_23245.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby