Prvky identifikace s literárním hrdinou u žáků na I. stupni základní školy

Title Alternative:The Elements of Identification with the Literary Characters of Pupils at Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this diploma thesis is to analyse the profile of the children´s reading in the primary school record about a possible identification with a literary character. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical, the other is practical.The theoretical part deals with personalities of prepubescent individual based especially on psychosocial and communicative-receptionist viewpoints. It refers to the possibilities of the literary education to develop a perception of literary texts in prepubescent readers. It defines the term of identification in the context of social learning. It focuses on the identification with a literary character, hence clarifies basic genres of literature for children and youth with typified literary characters. In conclusion, it introduces several studies dealing with similar theme.The practical part is based on the questionnaire survey in which prepubescent readers indicate with whom a literary character they identify and whether they could identify with literary characters Harry Potter and Pippi Longstocking.
Cílem diplomové práce je zanalyzovat na základě profilu dětského čtenářství I. stupně základní školy žákovský záznam o možné identifikaci s literárním hrdinou. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.Teoretická část se zabývá osobností prepubescentního jedince v oblasti psychosociální a komunikativně-recepční. Poukazuje na možnosti literární výchovy rozvíjet u prepubescentních čtenářů percepci literárního textu. Vymezuje pojem identifikace v rámci sociálního učení. Zaměřuje se na identifikaci s literárním hrdinou, a proto objasňuje základní žánry literatury pro děti a mládež s typizovanými literárními hrdiny. V závěru seznamuje s několika výzkumy zabývající se podobnou tématikou.Praktická část je postavena na dotazníkovém šetření, v kterém respondenti uvedli, s jakým literárním hrdinou se identifikují a následně, zda by se mohli identifikovat s Harry Potterem a Pipi Dlouhou punčochou.
Description
katedra: KPV; přílohy: CD; rozsah: 153
Subject(s)
personalities of prepubescent individual, social learning - identification, literary character, perception of literary text, literature for children and youth, bibliotherapy, sociální učení - identifikace, literární hrdina, percepce literárního textu, literární výchova, literatura pro děti a mládež, biblioterapie
Citation
ISSN
ISBN