Decentralizovaná regulace teploty povrchu formy pomocí PID regulátorů

Title Alternative:Decentralized Temperature Surface Control of a Form with PID Controllers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh decentralizované regulace vícerozměrového systému, a to především pomocí PID regulátorů. Tento systém je tvořen tepelnou formou a regulačními obvody. Hledání parametrů PID regulátorů probíhá dle požadavku na teplotu povrchu formy. Na základě identifikačního měření průmyslové výrobní linky byla sestavena přenosová matice modelované technologie. Návrh výpočtu parametrů regulátorů byl vytvořen pro systém o rozměru 3x3 na základě Kuhnovy metody, která byla upravena pro optimální dosažení požadované teploty v co nejkratším čase. Princip návrhu regulace byl aplikován na model z identifikačního měření a ověřen na laboratorním modelu.
The target of this diploma paper is to create a project of a decentralized control of a multivariable system, especially with PID controllers. The system consists of a heating form and control circuits. Searching for the parameters of the PID controllers proceeds according to the surface temperature requests. The transfer function matrix was based on the basis of identification measure of the industrial production line. The matrix represents a model of the technology. The project of the calculation parameters of controllers was made according to the Kuhn method for the 3x3 system size. This method was modified to reach the optimal requested temperature of the surface in the shortest time possible. The principle of the regulation project was applied on the model of the identification measure.
Description
katedra: KŘT; rozsah: 68 s., 4 s. příloh
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN