Dopady ekonomické krize na hospodaření společnosti VAPOS

Title Alternative:Impact of Economics Crisis on VAPOS Economy
dc.contributor.authorVorlíček, Jan
dc.date.accessioned2018-12-02T08:26:10Z
dc.date.available2018-12-02T08:26:10Z
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce jsou dopady ekonomické krize na hospodaření společnosti VAPOS. Cílem této práce je analýza podniku a dopadů ekonomické krize na daný podnik. Práce nejdříve popisuje ekonomickou krizi, její důsledky zejména na Českou republiku a automobilový průmysl. Poté jsou popsány malé a střední podniky, určování jejich velikosti a řízení během krize. Jsou zde uvedena i možná řešení krizových situací v podniku. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky a východiska na společnost VAPOS. Tento střední podnik provozuje svou činnost v automobilovém průmyslu. Jsou zde popsány činnosti podniku a jeho historie. Dále práce pomocí finanční analýzy porovnává hospodaření společnosti v období krize s léty krizi přecházejícími a následujícími. Ke konci bakalářské práce je zhodnoceno hospodaření a řízení podniku a je mu doporučeno několik opatření, kterými by se měl řídit.cs
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is the impacts of the economic crisis on VAPOS economy. The aim of this thesis is to analyze the business and the impacts of the economic crisis on the given enterprise. The paper first describes the economic crisis, its consequences mainly on the Czech Republic and the automotive industry. Then, small and medium-sized enterprises are described, their size and management during the crisis. Here are mentioned some possible solutions to crisis situations in the company. In the practical part are applied the theoretical knowledge and the basis for VAPOS. This medium-sized enterprise operates in the automotive industry. Here are described the activities of the business and its history. Furthermore, the work by means of financial analysis compares the company's performance in times of crisis with years of crisis passing through and following. At the end of the bachelor thesis, the economy and management of the company is evaluated and several measures are recommended to follow.en
dc.identifier.signatureV 113/17 Eb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/46956
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbishospodářská krizecs
dc.subject.verbispodniková ekonomikacs
dc.subject.verbismalé a střední podnikánícs
dc.subject.verbiseconomic crisesen
dc.subject.verbismanagerial economicsen
dc.subject.verbissmall and medium-sized businessen
dc.titleDopady ekonomické krize na hospodaření společnosti VAPOScs
dc.title.alternativeImpact of Economics Crisis on VAPOS Economyen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06537171
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:37:27cs
local.verbis.studijniprogramKEK Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
12.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
404.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_11317_Eb.pdf
Size:
1.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP