Komparativní hodnocení vývoje obchodní bilance zemí Visegrádské skupiny

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠimanová Jana, Ing. Ph.D. : 55527
dc.contributor.authorSudková, Nella
dc.date.accessioned2022-07-29T04:31:41Z
dc.date.available2022-07-29T04:31:41Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-06-02
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-6-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na komparativní zhodnocení vývoje obchodní bilance zemí Visegrádské čtyřky z dlouhodobého pohledu. V práci autorka definuje odpověď na výzkumnou otázku: Jaké proměny, definované vývojem kvantitativních ukazatelů, zaznamenaly ekonomiky zemí V4 především z pohledu vývoje obchodní bilance za posledních 30 let. Přičemž milníkem pro posouzení je vstup zemí do EU v r. 2004. V práci jsou zachyceny makroekonomické ukazatele, které nastiňují ekonomický vývoj zemí Visegrádské čtyřky. Dále je porovnáván export a import zemí z pohledu komoditního i teritoriálního členění v časové ose 25 let. Komparativní zhodnocení je založeno na kvantitativní analýze dat, která jsou čerpána z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with comparative assessment of balance of trade of the Visegrad Four countries in a long-term perspective. The author attempts to define the answer to the following research question, What changes defined by the development of quantitative indicators have been detected by Visegrad countries mainly in the perspective of balance of trade in the past 30 years. The milestone is the entrance of V4 countries into EU in 2004. The thesis describes the macroeconomic indicators that outline economic development of the Visegrad countries. The bachelor thesis further describes export and import of countries from the point of view of commodity as well as territorial division in a timeline of 25 years. Comparative assessment is based on a quantitative analysis of data that are provided by International Monetary Fund and World Bank.en
dc.description.mark
dc.format64 s. (60 532 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy žádné
dc.identifier.signatureV 202203929
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165946
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemEUROSTAT, 2021.~International Trade~[online].~Luxembourg:~Eurostat. [cit. 2021-09-10]. Dostupné z:~https://ec.europa.eu/eurostat/data/database~ itemGOLIK, Małgorzata, Marcin, GRELA, Marcin, HUMANICKI, Marcin, KITALA, Tomasz, MICHAŁEK, Wojciech, MROCZTEK, Jakub, MUĆKA Ewa, RZESZUTEK, 2014.~Analysis~of~the Economic Situation~in~the Countrie~of~Central~and~Eastern~Europe~[online].~Warsaw:~Narodowy bank Polski. [cit. 2021-09-10]. Dostupné z:~https://www.nbp.pl/en/publikacje/inne/NMS_01_14_en.pdf~ itemIMF, 2021.~Balance~of~Payments~and International~Investment~Position~[online]. Washington, D.C.: International Monetary Fund. [cit. 2021-09-10]. Dostupné z:~https://data.imf.org~ itemNEUMANN, Pavel, Pavel, ŽAMBERSKÝ a Martina JIRÁNKOVÁ, 2010.~Mezinárodní ekonomie.~Praha:~Grada. ISBN 978-80-247-3276.~ itemOLCZYK, Magdalena a Aleksandra, KORDALSKA, 2018.~Determinants~of~trade~balance in~Polish~and Czech~manufacturing~sectors.~Equilibrium.~Quarterly~Journal~of~Economics~and~Economic~Policy~[online],~tp13(3): 445-465. [cit. 2021-09-10]. ISSN 2353-3293. Dostupné z:~http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1060/1014~ itemSCHWARCZ, Pavol, Marián KOVÁČIK a Maroš VALACH, 2021.~The~Development~of~Economic~and~Social~Indicators~in V4~Countries. Acta Polytechnica Hungarica~~[online]. 18(2): 47-68.~ [cit. 2021-09-10]. ISSN 1785 8860. Dostupné z:~http://acta.uni-obuda.hu/Schwarcz_Kovacik_Valach_109.pdf~ itemUNCTAD, 2021.~Balance of Payments~[online].~Geneva: United~Nations~Conference~on~Trade~and Development. [cit. 2021-09-10]. Dostupné z:~https://unctadstat.unctad.org/~ itemPROQUEST, 2021. Databáze článků~ProQuest~[online]. Ann~Arbor, MI, USA:~ProQuest. [cit. 2021-09-10]. Dostupné z:~http://knihovna.tul.cz/~ enditemize parKonzultant: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D., docent na katedře ekonomie, Ekonomické fakulty TULpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectObchodní bilancecs
dc.subjectzahraniční obchodcs
dc.subjectexportcs
dc.subjectimportcs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectkomoditní členěnícs
dc.subjectteritoriální členěnícs
dc.subjectVisegrádská čtyřkacs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectMaďarskocs
dc.subjectPolskocs
dc.subjectSlovenskocs
dc.subjectBalance of tradeen
dc.subjectforeign tradeen
dc.subjectexporten
dc.subjectimporten
dc.subjectEuropean unionen
dc.subjectstructure of commoditiesen
dc.subjectterritorial divisionen
dc.subjectVisegrad fouren
dc.subjectCzech Republicen
dc.subjectHungaryen
dc.subjectPolanden
dc.subjectSlovakiaen
dc.titleKomparativní hodnocení vývoje obchodní bilance zemí Visegrádské skupinycs
dc.titleComparative Assesment of the Visegrad Group Countries Balance of the Tradeen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeMezinárodní ekonomické vztahy
local.degree.programmeabbreviationB0488A050006
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000201
local.identifier.stag43463
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701120
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3929
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Sudkova_stag.pdf
Size:
703.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_Sudkova.pdf
Size:
165.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP