Inovace vibroizolačního mechanismu hydraulického stolu

Title Alternative:Innovation of the vibration isolation mechanism of the hydraulic table
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá inovací vibroizolačního mechanismu, který byl navržen pro hydraulický stůl HYDRO - COMFORT. Tento stůl vyrábí a distribuuje firma Progres Servis Sibřina spol. s r.o. Slouží k převozu pacientů v sanitce. Tato práce je řešena pomocí metod inovačního inženýrství. Jsou provedeny jak analytické výpočty mechaniky, tak simulace v softwaru Creo. Konkrétně se jedná o statické, kinematické a dynamické simulace. Dále je provedena i metoda konečných prvků. Výstupem práce je vyvinutí dvou nových systémů zavěšení pneumatické pružiny, které jsou založeny na pákových mechanismech. Navíc je vyroben prototyp navrženého řešení.
Description
64 s., 9 s. příl. :obr., tab., grafy, výkresy +vol. příloha
Subject(s)
vibroisolation, machine mechanisms, innovations, vibroizolace, strojní mechanismy, inovace
Citation
ISSN
ISBN