Terasa Akropole

Abstract
Architektonický návrh místa setkávání a centra kulturních událostí soudobých Athén. Návrh založený na požadovaném auditoriu, restauraci a výstavním prostoru se snaží o vytvoření veřejné střešní piazzetty Piazzetta je koncipována jako veřejné prostor přilehlý k hlavní athénské promenádě. Zároveň je piazzeta střechou a hlavním vstupním prostorem do kulturní instituce pod ní. Všichni návštěvníci tak vstupují do budovy skrz městský život na střešní piazzettě.Cílem tohoto uspořádání je představa vzniku fascinující řady neobvyklých situací, které obohatí současný athénský život místním i turistům.
Architectural proposal for the cultural events of contemporary Athens. Based on a merging of the mandatory auditorium, the restaurant and the exhibition space, this proposal aims to create an intense rooftop-piazzetta. This piazzeta is conceived as a public platform adjacent to Athen's main promenade. At the same time the piazzeta is covering the cultural institution. All visitors are thus entering the building through the rooftop-piazzetta.Thanks to this configuration, the proposal desires to let emerge a serie of intriguing urban life situations which will enrich both local and tourist experience of contemporary Athens.
Description
Subject(s)
Veřejný prostor, kulturní centrum, předpolí Akropole, turistická revoluce, kulturní invence, programový mix, řecká kultura, kulturní prázdniny, krásná architektura, šťastný život, Public space, cultural centre, terraces for the Acropolis, tourist revolution, cultural invention, pogram mix, Greek culture, cultural vacation, beautiful architecture, happy life
Citation
ISSN
ISBN