Výukové moduly logických obvodů s nízkou napěťovou úrovní

Title Alternative:Education modules with Low-voltage logic gates
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modulů s nízkou napěťovou úrovní, které jsou kompatibilní se stavebnicí RC didactic (Domino). Moduly slouží k výuce předmětů, zabývající se především číslicovou elektronikou. Práce je rozdělena do osmi základních kapitol. Druhá kapitola ''Výběr IO pro realizaci modulů'' obsahuje historii logických obvodů, přehled řad vyráběných technologiemi TTL a CMOS včetně komentářů. Kapitola třetí s názvem ''Použité napěťové úrovně v modulech'' popisuje napěťové úrovně využívané v číslicové elektronice a možnosti převodu určitých napěťových úrovní nejen mezi výrobními technologiemi TTL a CMOS, ale i v systémech obsahující jednu technologii. Čtvrtá kapitola ''Software použitý k návrhu modulů'' popisuje program Eagle, ve kterém byly navrženy schémata a
 desky plošných spojů modulů realizovaných v rámci této bakalářské práce a simulátor elektronických obvodů Tina-TI. Kapitola pátá pod názvem ''Přehled a popis výukových modulů'' popisuje schémata zapojení, realizaci a funkci modulů, včetně příkladu možné realizace ve výuce. Šestá kapitola ''Výroba a realizace navržených modulů'' komentuje výrobu modulů, od návrhu v softwaru Eagle přes osazení, pájení až po finální produkt. Kapitola sedmá ''Ověření funkčnosti, měření a vyhodnocení modulů'' obsahuje postup měření modulů s daným zapojením logické funkce včetně grafů a vyhodnocení daného měření. Poslední osmou kapitolu je ''Závěr'', kde jsou zmíněny výsledky této bakalářské práce. V přílohách je umístěn seznam použitých součástek, schémata a návrhy desek
 plošných spojů navržených modulů a možnosti zapojení logických funkcí hlavních součástek.
Description
44 stran, 20 stran příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
logic circuits, educational software, logické obvody, výukový software
Citation
ISSN
ISBN