Sběr a vyhodnocení dat z laboratorního porozimetru

Title Alternative:Laboratory porosity-meter - data logging and evaluation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá automatizací měřícího pracoviště pro zjišťování velikosti průměrného póru textilie pomocí bublinkové metody. Pro splnění cíle musely být vybrány měřicí přístroje (průtokoměr, tlakoměr) s vhodným výstupním signálem. Dále musela být zajištěna komunikace mezi těmito přístroji a počítačem. Toho bylo docíleno pomocí sériového rozhraní. Zasílání požadavků na data a čtení odpovědí přístrojů zprostředkovává aplikace naprogramovaná pro tento účel ve vývojovém prostředí LabView. Tato práce obsahuje nejen parametry komunikace, ale i její popis. Další část této práce se věnuje výpočtu hodnot průtoku a tlaku, jejich zpracování a vyhodnocení, které je taktéž řešeno ve vývojovém prostředí LabView. Výsledkem byly grafické závislosti průtoku na tlaku. Jedna závislost byla měřena za sucha a druhá při nanesené smáčivé kapalině. Průsečík těchto závislostí poskytuje data pro konečný výpočet průměrného póru textilie. Při řešení tohoto úkolu byl kladen důraz na jednoduchost obsluhy programu.
Description
51 s., 1 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
data collection, sběr dat, měřicí přístroje
Citation
ISSN
ISBN