Analýza získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Title Alternative:Analysis of the acquisition and the selection of employees at Telefónica O2 Czech Republic, a.s.company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The purpose of diploma work is to acquire and to process the information about current methods used for engaging of new workers and also for the efficient filling of working places. Diploma work is divided into two main parts ? theoretic part and practical part. The theoretic one deals with given problems in common form. It describes activities of personal department in a company, different techniques of staff engaging and various manners of correct worker?s selection. In practical part, there are analyzed current methods of engaging and selection of workers that are used in personal department of company Telefonica O2, Plc. Subsequently, the information about methods used in this company was analyzed and better and more effective methods were suggested. The last part of diploma work is devoted to analysis and evaluation of public inquiry which tried to find out which possibilities are used by a company to engage new employees and which are used by applicants to find a new working place.
Cílem diplomové práce je shromáždit a zpracovat informace o současných metodách využívaných k získávání nových pracovníků a jejich efektivní výběr k obsazení pracovního místa. Diplomová práce je členěna do dvou částí a to na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá danou problematikou v obecné formě. Popisuje činnosti personálního oddělení v podniku, dále různé techniky získávání nových zaměstnanců a možné způsoby správného výběru pracovníků. V praktické části jsou analyzovány současné metody získávání a výběru pracovníků, které jsou využívány personálním oddělení ve společnosti Telefónica O2, a.s.. Po následném zhodnocení získaných informací o postupech prováděných v dané společnosti při získávání zaměstnanců a byly navrženy lepší a efektivnější řešení. Závěrem diplomové práce je zpracování a vyhodnocení ankety, která zjišťovala, jaké možnosti využívá firma pro získání nového pracovníka a jakým způsobem zaměstnanec hledá nové pracovní místo.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 93 s., 11s. obr. příloh
Subject(s)
human capital, human resources, personnel management, employment interviewing, employees, lidský kapitál, lidské zdroje, personální management, přijímací pohovor, zaměstnanci
Citation
ISSN
ISBN