Specifikace požadavků při vývoji nového výrobku

Title Alternative:Specification of requirments for the development of new product
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work is to find out demand of customers on potential product which the firm would like to develop. Results should give one of possible proposal of new product. The first part describes theoretical solution especially a use of marketing in development of new product. There is a process of marketing research and its role in the process of development of new product. The following part characterizes firm TOORS CZ which is engaged in production of industrial doors. This part is targeted a history, products, competitors, customers and introduce a division of high-speed doors. In the following part there are an analyses of present state of the division of high-speed doors especially it describes market with door technology, SWOT analysis, sales analysis and factors influencing a satisfaction of customers. The fourth part covers the realization of marketing research started with goalsetting over creating of questionnaire and ending with result presentation. The whole research targets the technical, assembling, appearance and business requests of customers. Last part contains general description of required product, advice and conclusion.
Cílem této práce je zjistit požadavky zákazníků na potenciální výrobek, který by firma chtěla vyvinout. Výsledky by měly firmě poskytnou jeden z možných návrhů na podobu zamýšleného výrobku. První část této práce se zabývá teoretickými východisky a to zejména uplatněním marketingu ve vývoji výrobku. Je zde znázorněn proces marketingového výzkumu a jeho úloha v rámci vývoje nového výrobku. Následující část charakterizuje firmu TOORS CZ, s. r. o., která se zabývá výrobou průmyslových vrat. Tato část je zaměřena zejména na historii, produkty, organizaci, konkurenci, zákazníky a představení divize rychloběžných vrat. V další části je obsažena analýza současného stavu divize RV a to zejména popis trhu s vratovou technikou, SWOT analýza, analýza prodejů a faktory ovlivňující spokojenost zákazníků. Čtvrtá část zahrnuje realizaci marketingového výzkumu od stanovení cíle přes tvorbu dotazníku až po prezentaci výsledků výzkumu. Celý výzkum se zaměřuje zejména na technické, montážní, vzhledové a obchodní požadavky zákazníků na výrobek. Poslední část obsahuje celkový popis požadovaného výrobku, doporučení a závěr.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD; rozsah: 78 s., 25 s. příloh
Subject(s)
questionnaire, marketing research, fastdoor, satisfaction of customers, development of product, dotazník, marketingový výzkum, rychloběžná vrata, spokojenost zákazníků, vývoj výrobku
Citation
ISSN
ISBN