Idea středověké univerzity

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je definování pojmu idea středověké univerzity. Práce se zaměřuje na konkrétní tři univerzity založené ve středověku a jejich historii a předchůdce. Podrobně se věnuje také pojmu univerzalismus a proměnám konkrétních idejí univerzity a filosofům, kteří se tímto tématem zabývají.
The subject of this thesis is the idea of defining the concept of medieval universities. The work focuses on three specific universities founded in the middle Ages and their history and predecessor. In detail, it also focuses on the concept of universalism and the changing ideas of specific universities and philosophers who are deal with this issue.
Description
Subject(s)
idea, středověk, scholastika, univerzita, univerzalismus, idea, middle Ages, scholastic, University, universalism
Citation
ISSN
ISBN