Příčiny odkladu povinné školní docházky

Title Alternative:Reasons of Lated Obliged School Attedndante
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývala problematikou příčiny odkladu povinné školní docházky. Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat problematiku odkladu povinné školní docházky a zjistiti, jaká je nejčastější příčina odkladu povinné školní docházky u chlapců, a jaká u dívek. Bakalářkou práci tvoří dvě stěžejní části. Teoretická část vychází z odborné literatury, která je zaměřena na odklad povinné školní docházky, dále jsou mimo jiné popisovány příčiny odkladu povinné školní docházky. Druhou částí bakalářské práce je empirická část, ve které jsou popsány výsledky průzkumu, který se zabýval nejčastějšími příčinami odkladů povinné školní docházky u chlapců a u dívek. Šetření probíhalo formou dotazníku, který byl distribuován pedagogům mateřských škol ? vždy jednomu pedagogovi z předškolní třídy. Zkoumaný vzorek respondentů tvořilo 22 pedagogů. Hypotézy byly zaměřeny na to, zda mají odklad povinné školní docházky z důvodů narušené komunikační schopnosti, sociální a pracovní nezralosti a poruchy pozornosti častěji chlapci, nebo dívky. Průzkumem bylo zjištěno, že odklad povinné školní docházky mají častěji chlapci než dívky a to ze všech v práci sledovaných příčin.
Description
54 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
compulsory education, school readiness, povinná školní docházka, školní zralost
Citation
ISSN
ISBN