Analýza animačních programů u cestovní kanceláře

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza animačních programů u cestovní kanceláře. Hlavní část práce tvoří popis animačních programů jako takových. Dále jsou v této práci popsány pracovní podmínky animátorů. Ty jsou doprovázeny anketním šetřením, které bylo směřováno pracovníkům cestovní kanceláře. Celkem odpovědělo 41 animátorů volného času pracujících u CK Blue Style. Závěr práce tvoří návrh na zlepšení současného stavu.
The main goal of this bachelor thesis is Analysis of animation programmes for travel agencies. The main part of the thesis focuses on the description of animation programmes. It also describes working conditions for animators. These conditions are followed by public research, which focused on workers in travel agencies. In total 41 animators of free time working for CK Blue Style answered in this public research. The conclusion of this thesis consists of improvement proposal.
Description
Subject(s)
animátor, animace, cestovní kancelář, animator, animation, travel agency
Citation
ISSN
ISBN