Resocializace v průběhu výkonu trestu odnětí svobody: programy zacházení s odsouzenými

dc.contributor
dc.contributor.advisorKovařík Zdeněk, Mgr. : 58546
dc.contributor.authorDoležalová, Kristýna
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherVrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2018-11-19T14:46:12Z
dc.date.available2018-11-19T14:46:12Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-11
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPro zpracování bakalářské práce bylo zvoleno téma resocializace v trestu odnětí svobody a programy zacházení s odsouzenými. Metodická část je věnována v první řadě zpracování odborné literatury a dalších, především internetových zdrojů. Zabývá se definicí pojmů, jako je proces socializace a kriminalita, osobnost odsouzeného, trestný čin, systémem vězeňství, programy resocializace v systému vězeňství, konkrétní programy zacházení aplikované ve věznici Stráž pod Ralskem. Empirická část je zaměřena na dotazníkové šetření realizované ve věznici Stráž pod Ralskem, právě s důrazem na systém programů zacházení.cs
dc.description.abstractThe selected topic for Bachelor Thesis is re-socialization during imprisonment and convicts treatment programme. The methodical part consists primarily from processing expert literature and other, mostly Internet, sources. The part addresses definition of terms such as the process of socialization, criminality, convict's personality, criminal act, penal system, resocialization programmes in penal systems, specific treatment programmes implemented in the Stráž pod Ralskem Penitentiary. The empirical part of the thesis is focused on questionnaire survey performed in the Stráž pod Ralskem Penitentiary, with emphasis on the treatment programmes.en
dc.description.mark
dc.format72 s.
dc.format.extentIlustrace -, Grafy
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/32423
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBAJCURA, L., 1999. Práva vězně: od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-7169-555-6
dc.relation.isbasedonBIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M., 2011. Možnosti a problémy resocializace, účinnost problémů zacházení. Praha: IKSP. ISBN 987-80-7338-115-8
dc.relation.isbasedonČERNÍKOVÁ, V., SEDLÁČEK, V., 2002. Základy penologie pro policisty. 1 vyd. Praha: Policejní akademie ČR. ISBN 80-7251-101-1
dc.relation.isbasedonHÁLA, J., 2014. Quo vadis poena. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-779-8
dc.relation.isbasedonHÁLA, J., 2006. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 2. dopl. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. ISBN 80-86708-30-6
dc.relation.isbasedonNETÍK, K., NETÍKOVÁ, D., HÁJEK, S., 1997. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-177-6
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M., 2004. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-802-3
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectsocializace a kriminalitacs
dc.subjectosobnost odsouzenéhocs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectvězeňstvícs
dc.subjectprogramy resocializacecs
dc.subjectprogramy zacházení ve věznici Stráž pod Ralskemcs
dc.subjectsocialization and criminalityen
dc.subjectconvict's personalityen
dc.subjectcriminal acten
dc.subjectpenitentiary systemen
dc.subjectresocialization programmeen
dc.subjecttreatment programmes in the Stráž pod Ralskem Penitentiaryen
dc.titleResocializace v průběhu výkonu trestu odnětí svobody: programy zacházení s odsouzenýmics
dc.titleResocialisation Process During Imprisonment: Programs for Treatment of Convictsen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000548
local.identifier.stag36238
local.notepráce odevzdána a obhájena pod jménem Procházková
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prochazkova_Kristyna_Bakalarska_prace.pdf
Size:
2.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prochazkova_2018.pdf
Size:
325.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP