Zabezpečování jakosti u dodavatele s využitím metody QIP

dc.contributorKönig Michal, M.Sc.
dc.contributor.advisorBajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorDub, Aleš
dc.contributor.otherSkolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 55678;61533 Černík Martin, Ing. Ph.D.;Márton Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64607 Mladý David
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-01-08
dc.date.defense2015-02-11
dc.date.submitted2014-01-20
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na aplikování plánu zlepšování kvality (QIP) u vybraného rizikového dodavatele společnosti TRW Carr s.r.o. Stará Boleslav. První část práce představuje závod TRW Stará Boleslav a jeho činnosti. Druhá část práce popisuje oddělení kvality, obecné a specifické nástroje využívané pro zabezpečování kvality. Tato část se mimo jiné zabývá činnostmi referenta dodavatelské kvality, systémem práce s dodavateli a jejich hodnocením. Třetí část práce pojednává o praktickém využitím nástrojů kvality QIP u nezpůsobilého dodavatele. Využitím těchto nástrojů se analyzuje stav a identifikují se kořenové příčiny kvalitativních a logistických problémů. Na základě výsledků jsou představeny plány nápravných opatření, jejichž realizace je monitorována a následně je vyhodnocena jejich účinnost.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on applying the Quality Improvement Plan (QIP) at selected risk supplier of TRW Carr s.r.o. Stará Boleslav. The first part of work introduces company TRW Stará Boleslav and its activities. The second part describes quality departament, general and specific tools used for quality assurance. This section also monitors the activities of supplier quality assurance department, system of work with suppliers and evaluation of suppliers. Third part of work describes the application of QIP tools at ineligible supplier. Application of the quality tools is helping to analyze conditions of supplier and indentifying quality and logistics root causes. Based on results there are presented corrective action plans. The implementation of corrective actions is monitored and after defined period evaluated its effectiveness.en
dc.description.mark
dc.format79s. + X příloh (89 685 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM 2x
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25360
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonNenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Praha:Management Press, 1. Vyd., 2008, 377s.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAutomotivecs
dc.subjectdodavatelská kvalitacs
dc.subjectplán zlepšování kvalitycs
dc.subject8D reportcs
dc.subject5x pročcs
dc.subjectIshikawův diagramcs
dc.subjectprocesní auditcs
dc.subjectAutomotiveen
dc.subjectsupplier quality assuranceen
dc.subjectQuality Improvement Planen
dc.subject8D reporten
dc.subject5 times whyen
dc.subjectIshikawa diagramen
dc.subjectprocess auditen
dc.subject.verbisquality controlen
dc.titleZabezpečování jakosti u dodavatele s využitím metody QIPcs
dc.titleSupplier Quality Assurance using QIP Methoden
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineMJ
local.degree.programmePrůmyslový management
local.degree.programmeabbreviationN3108
local.department.abbreviationKHT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.stag31669
local.identifier.verbis484071
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:14:03cs
local.verbis.studijniprogramKHT Průmyslový management/Management jakostics
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_ALES_DUB.pdf
Size:
9.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vedouci.dub.pdf
Size:
779.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oponent.dub.pdf
Size:
968.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.dub.pdf
Size:
322.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP