Rozměrové změny bavlněných tkanin v důsledku praní

Title Alternative:THE CHANGES OF PROPORTIONS OF COTTON TEXTILE FABRIC AFTER HAVING BEEN WASHED
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the changes of proportions of cotton textile fabric after having been washed. The first part of the thesis introduces partial mechanisms of the proportional changes due to action of humidity, which has influence on the final proportion of the fabric. Then the study deals with the method how to prevent the shrinkage of fabric, which is called sanforization. The experimental part is focused on the verification of regularity of the compression shrinkage effect on cotton fabric, which was supplied by Velveta Ltd. Varnsdorf. Another task was to set proportion stability in the repeated custom wash. Conclusions are made on the basis of the measuring of the proportionl changes of the fabric samples in the repeated home washing and consequent statistic evaluation.
Diplomová práce se zabývá rozměrovými změnami bavlněných tkanin v důsledku praní. V první části diplomové práce se seznámíme s dílčími mechanismy rozměrových změn při působení vlhkosti, které mají vliv na konečný rozměr tkaniny. Dále se seznámíme s postupem pro zamezení srážlivosti tkanin, který se nazývá sanforizace. Experimentální část se prvotně zaměřuje na ověření rovnoměrnosti efektu tlakového srážení (sanforizace) na bavlněné tkanině, dodané závodem Velveta a.s. Varnsdorf. Dalším úkolem bylo stanovení rozměrové stability v opakovaném uživatelském praní. Závěry jsou vytvořeny na základě měření rozměrové změny vzorku, při opakovaném domácím praní a následném statistickém vyhodnocení.
Description
katedra: KTT; rozsah: 50, príloha X
Subject(s)
cotton textile, sanforization, sorpce vlhkosti, bobtnání vláken, srážení bavlněných tkanin, sanforizace, praní
Citation
ISSN
ISBN