Systém školení pracovníků textilních prodejen

Title Alternative:SYSTEM OF STAFF TRAINING OF TEXTILE SHOPS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá systémem školení pracovníků jednotlivých prodejen. Cílem je zjistit, jakým způsobem vybírají jednotlivé prodejny své zaměstnance a jakou metodou jsou pracovníci jednotlivých prodejen školeni. Dále je práce zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s prodávajícím personálem u jednotlivých prodejen. Bakalářská práce vysvětluje, proč je spokojenost zákazníků důležitá. Také popisuje základní techniku prodeje zboží, kterou by měl znát každý profesionální prodejce. Práce analyzuje a posuzuje jaký vliv má školení zaměstnanců na vybrané ekonomické ukazatele firmy.
This Bachelor work deals with a system of textile shops´ staff training. The aim is to find out in which way particular shops choose their employees and which method is used for training employees of the particular shops. Next, the work is focused on a research of customers{\crq} satisfaction with shop assistances at particular shops. The Bachelor work explains why customer´s satisfaction is important. It also describes a basic technique of goods sale which every professional seller should know. The work analyses and judges the influence of staff training over chosen economic indicators of the company.
Description
katedra: KHT; rozsah: 51
Subject(s)
školení pracovníků, průzkum spokojenosti zákazníků, profesionální prodejce, staff training, research of customers´ satisfaction, professional seller
Citation
ISSN
ISBN