Komunikační strategie filmu značky Marvel uváděného do českých kin

dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D. :55313cs
dc.contributor.authorNosková Žurková, Martacs
dc.contributor.refereeKubů Pavla, Ing. :67833cs
dc.date.accessioned2023-11-22T12:23:19Z
dc.date.available2023-11-22T12:23:19Z
dc.date.committed31.8.2024cs
dc.date.defense29.8.2023cs
dc.date.submitted1.11.2022cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je návrh komunikační strategie filmu značky Marvel uváděného do českých kin. V teoretické části diplomová práce definuje termíny jako filmový marketing, marketingová komunikace, komunikační mix a jeho nástroje, které vedle reklamy, public relation, podpory prodeje, společně s guerilla, influencer a event marketingem, zahrnuje nejdůležitější prvky komunikace filmu - trailer a plakát. Tato část se zabývá také problematikou určování marketingového rozpočtu filmu. V praktické části je představena filmová značka Marvel, a na konkrétních příkladech filmu je sestaven návrh komunikační strategie, jejíž plán a zacílení určuje vymezení publika filmu Marvel, dále positioning a situační analýza. Závěrečná část poukazuje na absenci možnosti měření přímé konverze u filmové komunikační kampaně, proto je její efektivnost zhodnocena obchodní optikou dle vyhodnocování tržeb filmu a doplněna hlediskem míry zájmu o film zejména v online prostředí.cs
dc.description.abstractThe topic of the thesis is the proposal of a communication strategy for a Marvel film to be released in Czech cinemas. In the theoretical part, the thesis defines the terms such as film marketing, marketing communication, communication mix and its tools, which, in addition to advertising, public relations, a sales promotion, along with guerrilla, influencer, and event marketing, includes the essential elements of film communication - trailer and poster. This section also consists of an introduction to the issue of determining a film's marketing budget. In the practical part, the Marvel movie brand is introduced, and a draft communication strategy is constructed using specific examples of the movie, whose plan and targeting are determined by the definition of the audience of the Marvel movie, as well as from positioning and situational analysis. The final part points out the absence of the possibility of measuring direct conversion in the film communication campaign. Therefore, its effectiveness is evaluated through a commercial lens according to the evaluation of sales and complemented by the aspect of the level of interest in the film, especially in the online environment.en
dc.format82cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173672
dc.language.isoCScs
dc.subjectFilmový marketingcs
dc.subjectguerilla marketingcs
dc.subjectinfluencer marketingcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectkomunikační strategiecs
dc.subjectMarvelcs
dc.subjectpublic relationcs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.titleKomunikační strategie filmu značky Marvel uváděného do českých kincs
dc.titleCommunication strategy of Marvel film released to Czech theatersen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazujícícs
local.identifier.authorE21000360cs
local.identifier.stag44953cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_NoskovaZurkova_Marta.pdf
Size:
16.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 14.6.2023 11:50 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponenstký posudek_Nosková.pdf
Size:
869.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 12.7.2023 10:53 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPNosková Žurková23.docx
Size:
32.13 KB
Format:
Microsoft Word XML
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 18.7.2023 15:07 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 29.8.2023 12:32 )