Bydlení pro seniory, Šimonovice

Abstract
Předmětem zadání je návrh novostavby bydlení pro aktivní seniory s wellness komplexem v obci Šimonovice. Hlavním cílem je navrhnout bydlení a komplex, které budou splňovat všechny potřeby seniorů, stejně důležité je vytvořit bezbariérové prostředí a prostor pro plnohodnotný a komfortní život. Tento komplex by měl být skvělým řešením pro místní obyvatele obce Šimonovice. Úkolem bude najít vhodné řešení nové zástavby parcel v návaznosti na kulturní krajinu a stávající okolní zástavbu.
The subject of the assignment is the design of new housing for active seniors with a health complex in the village of Šimonovice. The main goal is to design housing and a complex that will meet all the needs of the elderly, it is equally important to create a barrier-free environment and a space for a full-fledged and comfortable life. This complex should be a great solution for local residents of the village of Šimonovice. The task will be to find a suitable solution for the new development of the plots in relation to the cultural landscape and the existing surrounding development.
Description
Subject(s)
architektonický projekt, bydlení, byt, hory, pro důchodce, senioři, vesnice, komfortní bydlení, centrum, bezbariérové prostředí, investor, Šimonovice, odpočinek, stavba, design, dřevěná fasáda, podzemní parkoviště, terasové domy, léčba,
Citation
ISSN
ISBN