Vývoj školství v Rumburku v letech 1945-1989

Title Alternative:Evolution of schooling in Rumburk area 1945-1989
Abstract
Cílem této bakalářské práce je analyzovat změny, kterými prošlo české školství v pohraničním Rumburku od konce druhé světové války až do sametové revoluce, zmapovat vztahy a spolupráci mezi školami v Rumburku, kriticky vyhodnotit situaci místního školství z pohledu pamětníků, kteří zde v daném období působili. Práce se zaměřuje na nejdůležitější společenské změny v poválečné historii, které měly vliv na život v naší republice, především na školství . Použité informace a vzpomínky pamětníků se vztahují k těžké situaci v pohraničním Rumburku po roce 1945. Dále se soustřeďují na období 50. let, sledují dění po ''Pražském jaru'' 1968 a analyzují normalizační školství v Rumburku. Poslední část je věnována událostem roku 1989, které ovlivnily další směřování československého školství.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN