Bezpečnost Bluetooth

Title Alternative:Bluetooth Security
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bluetooth je velmi rozšířená bezdrátová technologie pro WPAN. Cíl této práce je seznámení s touto technologií, její bezpečnost a používané metody zabezpečení. Na začátku práce je podrobný popis principů a vlastností technologie Bluetooth. V další části je uvedena obecná charakteristika bezpečnosti Bluetooth a zabezpečení Bluetooth na spojové vrstvě. Dále jsou zmíněny programy, které pomáhají zabezpečení na aplikační vrstvě a známé útoky na Bluetooth. V závěru je uvedeno doporučení, jak bezpečně spravovat zařízení.
Bluetooth is very extended technology for WPAN. Purpose of this work is identification of this technology, its security and used methods safeguard. On the beginning of the work is a particular description of principles and features of Bluetooth technology. In next part there is general characteristic of Bluetooth security and link level security of Bluetooth. Further there are spoken of programs, which help on the application link and known attacks on Bluetooth. In the end there is a recommendation for safe administration of Bluetooth devices.
Description
katedra: KAI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 41
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN