Interaktivní projekce inspirovaná prostředím internetu a jeho problematikou

Abstract
Ve svojí závěrečné práci se chci věnovat kritickému pohledu na identitu jedince v současném světě skrze technologický vývoj prostředků sledování a komunikace na velké vzdálenosti. Všudypřítomnost digitálních zařízení zapříčinila zrod nových způsobů komunikace ale i manipulace identity. Zárověň začaly oba světy (reálný a virtuální) splývat v jeden hyperreálný celek, kde mizí hranice mezi těmito světy. Projekt pracuje s tímto fenoménem, kdy ho ve své podstatě ilustruje. Vytvořila jsem real-time animaci digitální prostředí které představuje svět kyperprostoru s jeho překotnými přenosy množství dat a nechávám děj měnit na základě pohybu fyzické osoby.
The theoretical part highlights the problematical aspect of new media from the rather expertise point of view. It focuses mainly on social, psychological,  cultural and health-related negatives, which are brought upon us by the sudden uprise of digital technology.The overall impressions are interpreted in a visual manner; in a sense that they display an invisible world; which lurk under the shadow of user interface. The process which incorporates the evolutionary ideas and visuals is ultimately put to test after being introduced to the problematic conditions of the situation. In addition to that the installation focuses on art that is connected with the project in either it's form or the overall content whilst still contextualising the idea of new media.All in all we can see the details of the hardware that's been used alongside the reflections that highlight the positive facets and limitations of this project.
Description
Subject(s)
algoritmus, digitální, projekce, interakce, data, vykreslování v reálném čase, sledování pohybu, audioreaktivní, síť, komunikace, prostředí, algorithm, digital, projection, interaction, data, real-time rendering, motion-tracking, audioreactive, network, communication, environment
Citation
ISSN
ISBN