Proměny objektů pivovarů v 19. a 20. století

Title Alternative:The transformations of the brewery buildings in 19th and 20th century
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my Bachelor thesis was to describe the transformation of breweries in terms of structure and purpose of the facilities. I used four breweries located in Frýdlant, Hodkovice nad Mohelkou, Malý Rohozec and in Svijany as supporting examples. The thesis also contains history of brewing and a brief history of the towns referred to as locations of the breweries. Construction changes of the facilities and their subsequent use are recorded in remaining archival materials, regional literature and other papers.
Hlavním záměrem mé bakalářské práce bylo popsat proměny objektů pivovarů po jejich stavební a účelové stránce. Pomoci mi k tomu měly čtyři příkladové pivovary nacházející se ve Frýdlantu, v Hodkovicích nad Mohelkou, v Malém Rohozci a ve Svijanech. Práce je rozšířena o dějiny pivovarnictví a stručnou historii obcí, v níţ se zmíněné pivovary nalézají. Stavební změny budov a jejich následné vyuţití zaznamenává dochovaný archivní materiál, regionální literatura a jiné odborné práce.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 89 s. (14 328 znaků)
Subject(s)
brewery, malt house, brewhouse, malt kiln, combined industrial buildings, frýdlant, hodkovice nad mohelkou, malý rohozec, svijany, 19th and 20th century, pivovar, sladovna, varna, hvozd, kombinované průmyslové objekty, frýdlant, hodkovice nad mohelkou, malý rohozec, svijany, 19. a 20. století
Citation
ISSN
ISBN