Logopedická prevence

Title Alternative:Logopaedic Prevention
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou logopedické prevence dětí předškolního věku. Jejím cílem bylo popsat možnosti logopedické prevence rodičů dětí předškolního věku. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a komparace odborných zdrojů popisuje vývoj řeči. Zabývá se pojmem logopedická prevence v mateřské škole a v rodině. Uvádí základní výchovné principy, při jejichž dodržování dochází ke správnému řízení fyziologického vývoje řeči.V praktické části byly stanoveny cíle a předpoklady průzkumné práce. K získání potřebných údajů byl použit nestandardizovaný dotazník. Výsledky průzkumu vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření a směřovaly především ke spolupráci pedagoga s rodiči i odborníky. Přínosem předkládané studie bylo získání náhledu rodičů dětí předškolního věku na oblast logopedické prevence.
Description
71 s., 4 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
pre-school children, speech therapy, speech development, děti předškolního věku, logopedie, vývoj řeči
Citation
ISSN
ISBN