Zobrazení a analýza koloběhu hospodářských prostředků u developerské společnosti

Title Alternative:Projection and Analysis of the Circular Flow of Economic Resources in a Developer Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work deals with the problems of circular flow of economic instruments in developer's companies that may occur in different forms. Manufacturing enterprises have partly different features of their economic activities in comparison with the companies providing developing activities. This work aims to describe a specific circular flow of economic instruments, being run at a developer company XY. Through the representation of this circular flow, it is possible to compare and contrast the distinctions between manufacturing and developing activities. Company's activity diversity lies even in some circular flows that can be found in them. All common and different features are described in particular chapters of this diploma work.
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku koloběhu hospodářských prostředků u developerské společnosti. Tento koloběh může mít různé podoby. Výrobní podniky mají částečně odlišný charakter hospodářských aktivit, než je tomu právě u společností, které provozují developerskou činnost. Záměrem této práce je zobrazení specifického koloběhu hospodářských prostředků, který probíhá u developerské společnosti XY. Prostřednictvím znázornění tohoto koloběhu je možné srovnat odlišnosti výrobní a developerské činnosti. Rozdílnost aktivit podniků spočívá i v některých tocích, které u nich lze nalézt.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 94 s.
Subject(s)
cash flows, circular flow of business activity, circular flow of economic resources, circular flow of property, circular flow of short-term assets, developer building-up, developer company, developer contract, economic activities of company, external flows, internal flows, material flows, outcome flows, developerská smlouva, developerská společnost, developerská výstavba, externí toky, hospodářské aktivity podniku, interní toky, koloběh hospodářských prostředků, koloběh majetku, koloběh oběžného majetku, koloběh obchodní činnosti, materiálové toky, peněžní toky, výsledkové toky
Citation
ISSN
ISBN