Vliv médií na děti

Title Alternative:Medial influence of children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this diploma thesis is to explore the influence of Media on our most vulnerable generation, which are children and youth. Thesis analyses particular media types, their origin and influence on the society. Next chapters are focused on evolution of single human child and impact of family and Media on children. Practical part of this thesis is dedicated to the research which explore the influence of Media on children of pre-school age and children visiting the elementary school. A part of this work is a survey and its results interpretation. The goal is to detect the volume of Media impact on exploring children group, to find the factor which is the most influencing children in their behavior, decision making and how can media agency profit on it. As a conclusion of this thesis is a list of possible prevention of negative Media influence on children, from three sides, from family, school and government. Used literature is mainly dedicated to marketing, media, education and psychology.
Diplomová práce se zabývá působením médií na naši nejzranitelnější generaci, kterou jsou děti a mládež. Podrobněji rozebírá jednotlivá média, jejich vznik a vliv na společnost. Další kapitoly jsou zaměřeny na vývoj jedince, vliv rodiny a médií na děti. Předmětem praktické části práce je výzkum zabývající se působením médií na děti předškolního věku a děti navštěvující základní školu. Součástí práce je dotazníkové šetření a následná interpretace výsledků. Cílem je zjištění míry vlivu médií na tuto cílovou skupinu, co děti nejvíce ovlivňuje v jejich chování, rozhodování, jak tohoto faktu využívají mediální agentury a ostatní společnosti. Závěr práce je věnován možné prevenci negativního působení médií na děti, jak ze strany rodiny, školy, tak i státu. Použitá literatura souvisí s marketingem, médii, výchovou a psychologií.
Description
katedra: KMG; rozsah: 92 s., 4 s. obr. příloh.
Subject(s)
magazine, children, information, internet, communication, media, media education, youth, negative influence, personality, advertisement, family, broadcasting, television, television programmes, press, leisure time, education, educational risks of mass media, evolutional period, well-balanced lifestyle, časopis, děti, informace, internet, komunikace, média, mediální výchova, mládež, negativní vliv, osobnost, reklama, rodina, rozhlas, televize, televizní pořady, tisk, volný čas, výchova, výchovná rizika médií, vývojové fáze, zdravý životní styl
Citation
ISSN
ISBN