Studijní centrum Technické univerzity v Liberci

Title Alternative:Study Center of the Technical University of Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
BC final work is dealing new building od Learning Centre for all faculities TUL at Liberec. Project expecting placing at area of uni campus on Husova street. From typologial point of view itś kind of mixure between library, mediateque and study room on boundary od 21. century with all of its aspects. Object consist of inabout 6.000 sqm and 4 UPF and 1 UNF. Elementary shape of building is reaction for current situation at campus. Two elevations are simply paralel / E a W /, two rest do accent slope hill on north and shape realtions on south side. East and west elevation is created as an concrete wall with windows, elevation south and north is mostly covered by system glass system.
Bakalářská práce řeší novostavbu Studijního centra pro potřeby všech fakult TUL v Liberci.Umístění objektu se předpokládá v areálu kampusu na Husově ulici. Typologicky je daný objekt na pomeží knihovny, mediatéky a studovny se všemi aspekty 21.století. Celková plocha objektu je priblizne 6.000 m2. Obsahuje 4NP a jedno PP. Elementární tvar reaguje na situaci v kampusu. Dvě fasády jsou elementárně rovnobězné / S a J /, zbylé dvě akcentují na severu svou křivkou svah a jižní straně pak hmotové poměry. Východni a západní fasáda obsahuje betonovou hmotu a otvory pro prosklení, fasády jižní a severní jsou poté řešeny systémovým plošným zasklením.
Description
katedra: KAR; přílohy: dokumentace bc.pdf; rozsah: 1-22
Subject(s)
learning centre, library, mediateque, study room, liberec, tul, studijní centrum, knihovna, mediatéka, studovna, liberec, tul
Citation
ISSN
ISBN