Proces internacionalizace ve vybraných rodinných podnicích

dc.contributor
dc.contributor.advisorHorčičková Zuzana, Ing. Ph.D. : 64352
dc.contributor.authorTomová, Denisa
dc.date.accessioned2019-06-25T17:18:16Z
dc.date.available2019-06-25T17:18:16Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2019-05-22
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2019-5-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce Proces internacionalizace ve vybraných rodinných podnicích se zabývá porovnáním míry zapojení podniků do mezinárodního obchodu. Cílem práce je na základě zjištěných podkladů a informací vypracovat komparaci dvou rodinných podniků a jejich zapojení do mezinárodního obchodu, nalezení jejich současné fáze internacionalizace a vypracování následných doporučení a návrhů.V teoretické části je definován rodinný podnik pomocí tvrzení různých autorů, shrnuta jejich historie, silné a slabé stránky. Dále je v teoretické rovině charakterizován pojem internacionalizace, její nejčastější modely, motivy k ní vedoucí a možná rizika z ní vyplývající. Praktická část se zabývá charakteristikou vybraných dvou rodinných firem, obsahující základní údaje o podniku a rodinných příslušnících zapojených do podnikání. Důležitou součástí této kapitoly je popis míry zapojení těchto firem do mezinárodního obchodu. Další část práce je věnována komparaci vybraných rodinných firem a porovnání jejich současných fází internacionalizace. Na závěr práce je vypracován možný návrh a postup jednotlivých kroků při vybudování firemní pobočky jednoho z vybraných podniků na zahraničním trhu, jeho konečné zhodnocení a následné doporučení.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis The process of internationalization in selected family companies focuses on the comparison of the involvement of companies in international trade. The aim of the thesis is to make a comparison of two family companies and their involvement in international trade based on the collected data and information, to find their current phase of internationalization and to elaborate subsequent recommendations and proposals.In the theoretical part, the family company is defined by claims of various authors, and the history, strengths and weaknesses of the companies are summarized. Furthermore on the theoretical level, the term of internationalization is defined, its most common models, the motives leading to it and the risks resulting from it. The practical part deals with the characteristics of two selected family companies, it contains basic information about each company and family members involved in business. An important part of this chapter is the description of the involvement of these companies in international trade. The last part is devoted to comparison of selected family companies and comparison of their current phases of internationalization. At the end of the thesis, a proposal and procedure of possible individual steps in building a company branch of one of the selected companies in the foreign market is elaborated, also with its final evaluation and subsequent recommendations.en
dc.description.mark
dc.format56
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 201900744
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152756
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectInternacionalizacecs
dc.subjectrodinné podnikánícs
dc.subjectsklářstvícs
dc.subjectUppsala modelcs
dc.subjectInternationalizationen
dc.subjectFamily Businessen
dc.subjectGlassmakingen
dc.subjectUppsala modelen
dc.subject.verbisbusinessen
dc.titleProces internacionalizace ve vybraných rodinných podnicíchcs
dc.titleThe Process of Internationalization in Selected Family Enterprisesen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000225
local.identifier.stag38447
local.identifier.verbiskpw06581891
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo744
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:33cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Ekonomika a management mezinárodního obchoducs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__Tomova_Denisa.pdf
Size:
1.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tomova_Denisa__VP.pdf
Size:
439.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP