Lesní lázně

Abstract
Návrh se zabývá hledáním nové lázeňské typologie. Zkoumá vazby mezi krajinou a prostorem,mezi prostorem a člověkem. Krajina Slavkovského lesa je protkána hustým lesem se slatiništi avytváří vhodné prostředí pro rozjímání. Umisťování objektů jemného charakteru vede s krajinoudialog a připravuje návštěvníka na prostorový zážitek samotných lázní.
The main aim of the project is searching for a new spa typology. It explores the links between both landscape and space and between space and people. The landscape of Slavkovský les is interlaced with forest and peat bogs creating a suitable atmosphere for contemplation. The placement of objects with a delicate character interacts with the landscape and prepares the visitor for the spatial experience of the spa itself.
Description
Subject(s)
les, lázně, koupel, rašelina, rozjímání, krajina, cesta, forest, spa, bath, peat, contemplation, landscape, path
Citation
ISSN
ISBN