Práce dobrovolníků v organizaci MSJ & U23 Liberec 2013

Title Alternative:Voluntary Work in the Organisation JWC & U23 Liberec 2013
Abstract
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout jednotlivé aspekty práce s dobrovolníky při organizaci FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování juniorů a závodníků do 23 let Liberec 2013, a to na základě poznatků z odborné literatury a vlastních zkušeností autorky získaných předchozí prací s dobrovolníky. První část práce se zabývá problematikou dobrovolnictví a obecnými postupy při personální činnosti s dobrovolníky. V další části je navržen průběh a nastavení práce s dobrovolníky pro účely výše uvedené akce. Autorka se zaměřuje na analýzu jednotlivých aspektů řízení dobrovolníků, počínaje jejich náborem, přes zapracování až po samotný výkon činnosti. Následně je provedena komparace a vyhodnocení práce s dobrovolníky dle návrhu autorky, a to na základě zkušeností získaných v průběhu uskutečněné akce a osobních konzultací s organizátory. Dále jsou rozebrána pozitiva a negativa plynoucí organizace výše uvedené akce. Z výsledků jsou stanovena doporučení pro organizátory budoucích akcí pracujících s dobrovolníky.
Description
101 stran, 10 stran příloh :ilustrace, tabulky +1 CD-ROM
Subject(s)
voluntarism, volunteers, personal management, dobrovolnictví, dobrovolníci, personální management
Citation
ISSN
ISBN