Veletrhy a výstavy v automobilovém průmyslu

Title Alternative:Trade fairs and exhibitions related to the automotive industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Due to ever quickening development of information technologies together with the entire society development, possibilities of effective communication with customers within the marketing strategy of the company increases. The objective of bachelor work is to demonstrate the fact that trade fairs and exhibitions are able to maintain their position in a modern communication mix. The subject of this bachelor work is Trade fairs and exhibitions related to the automotive industry. This branch that is distinguished by strong competitive environment is a useful example how to consider the importance of exhibition activities. Theoretic part of work is focused on the interpretation of theoretic knowledges related to the trade fairs and exhibitions. Practical part will be first indented on general description of trade fair preparation and participation. Then the practical part will be focused on the Škoda Auto Company and its fair´s preparation and participation. The positions of trade fairs and exhibitions in communication mix of the Škoda Auto Company, one of the most important company in the Czech republic, proves the fact that trade fairs and exhibitions still belong to the most effective communication mediums.
Se stále se zrychlujícím vývojem informačních technologií a současně celé společnosti přibývá možností, jak efektivně komunikovat se zákazníky v rámci marketingové strategie firmy. Cílem bakalářské práce je upozornit na to, že i přes tento vývojový trend jsou tradiční veletrhy a výstavy schopné udržet si své výjimečné postavení v komunikačním mixu. Tato práce se konkrétně orientuje na veletrhy a výstavy v automobilovém průmyslu. Toto odvětví, které je charakteristické silným konkurenčním prostředím, je vhodným příkladem pro posouzení významu výstavnictví. Teoretická část práce je zaměřena na výklad teoretických poznatků týkajících se veletrhů a výstav. Praktická část se nejprve obecně zabývá přípravou a účastí firmy na veletrhu. Dále je tato část věnována přípravě společnosti Škoda Auto na veletrh a její účasti na veletrhu. Právě postavení veletrhů a výstav v komunikačním mixu společnosti Škoda Auto, jedné z nejvýznamnějších firem České republiky, přispívá k úvaze o tom, že veletrhy a výstavy patří stále k nejefektivnějším prostředkům komunikace.
Description
katedra: KMG; rozsah: 45 s., 5 s. příloh
Subject(s)
marketing communication, communication mix, sales support, public relations, commercial exhibition actions, trade fair, exhibition, corporate identity, preparation schedule for the fair, fair budget, exposure, exhibit, image;, marketingová komunikace, komunikační mix, podpora prodeje, public relations, komerční výstavní akce, veletrh, výstava, firemní identita, harmonogram přípravy na veletrh, veletržní rozpočet, výstavní expozice, exponát, image;
Citation
ISSN
ISBN