Využití operativního CRM při řízení projektového prodeje ve výrobní společnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím CRM systému při řízení prodeje výrobní společnosti. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje současným trendům v oblasti podnikových informačních systémů a v oblasti využití informačních technologií při řízení činností výrobního podniku. Druhá část práce je věnována analýze prodejního procesu předmětné společnosti. Třetí, závěrečná část, je věnována analýze CRM systému, který předmětná společnost využívá k řízení prodeje, zhodnocení tohoto CRM systému a hledání případných zlepšení, která by zefektivnila jeho využití.
The diploma thesis deals with the use of CRM system in sales management of a manufacturing company. The thesis is divided into three parts. The first part deals with current trends in the area of enterprise information systems and in the area of using information technologies in managing the activities of the production company. The second part is devoted to the analysis of the sales process of a particular company. The third, final part is devoted to the analysis of the CRM system, which the company uses to manage sales, evaluation of this CRM system and finding possible improvements that would make the use of this system more effective.
Description
Subject(s)
Projektové řízení, ERP, CRM, projekt, SAP, Project management, ERP, CRM, project, SAP
Citation
ISSN
ISBN