Porovnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci

Title Alternative:A Comparison of Selected Pedagogical Methods in a Particular School and Educational Institution
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Bachelor Thesis pursues chosen means of discipline which are used by teachers at a selected secondary school and in a chosen leisure time institution. The theoretical part of the thesis defines basic concepts, especially subordination and discipline, outlines the most frequent methods of positive stimulation and inhibition and prevention of egative aspects at the secondary school and in dormitories.The practical part aims to discover which means of discipline are most frequently used in particular organisations. The research findings evaluate the order of usage of the individual means of discipline, this list is subsequently compared.
Bakalářská práce se zabývá vybranými výchovnými prostředky, které jsou používány pedagogy vybrané střední školy a vybrané volnočasové instituce. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, zejména kázeň a výchovné prostředky, nastiňuje nejčastěji používané prostředky stimulace pozitivních a útlumu a prevenci negativních jevů na střední škole a v domově mládeže.V praktické části se zjišťuje, jaké výchovné prostředky jsou nejčastěji používány v jednotlivých organizacích. Výzkumem vyhodnocujeme pořadí užívání jednotlivých výchovných prostředků, tento seznam poté porovnáváme.
Description
katedra: KPP; přílohy: 5 + 1 CD; rozsah: 83 s (85 559 znaků)
Subject(s)
subordination, insubordination, discipline, reward, punishment, high school, leisure time organisation, dormitory, kázeň, nekázeň, výchovné prostředky, odměna, trest, střední škola, organizace volného času, domov mládeže
Citation
ISSN
ISBN