Přeshraniční spolupráce ekonomických subjektů na území Euroregionu Nisa

Title Alternative:Cross-border Cooperation of Economic Entities in the Euroregion Nisa
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the cross-border cooperation in the EU and the Euroregion Nisa. The aim of this work is to clarify the role of cross-border cooperation and euroregions and evaluate the activities on the Czech territory of the Euroregion Nisa. The theoretical part focus on explaining the basic concepts, deals with the development and reasons for the emergence of the cross-border cooperation and financial support from the European Union. The practical section highlights the basic characteristics of the Euroregion Nisa and analyzes the data from my own survey. The following chapter focus on the SWOT analysis of this euroregion including its evaluation. The last part provides an overview of the economic entities and cross-border activities on the Czech side of the Euroregion, assesses cross-border cooperation and suggests further possibilities for cooperation in the future.
Diplomová práce se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce v EU a na území Euroregionu Nisa. Cílem této práce je objasnit úlohu přeshraniční spolupráce a euroregionů a zhodnotit aktivity na českém území Euroregionu Nisa. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, zabývá se vývojem a důvody vzniku přeshraniční spolupráce a finanční podporou Evropské unie. Praktická část klade důraz na základní charakteristiku Euroregionu Nisa a zabývá se rovněž vyhodnocením vlastního dotazníkového šetření. Další kapitola se zaměřuje na SWOT analýzu tohoto euroregionu a zahrnuje rovněž její vyhodnocení. Poslední kapitola poskytuje přehled o ekonomických subjektech a přeshraničních aktivitách na české straně euroregionu, hodnotí přeshraniční spolupráci a navrhuje další její možnosti do budoucnosti.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 112 s. (181 862 znaků)
Subject(s)
euroregion, euroregion nisa, interreg initiative, cross-border activities, cross-border cooperation, completed projects, euroregion, euroregion nisa, iniciativa interreg, přeshraniční aktivity, přeshraniční spolupráce, realizované projekty
Citation
ISSN
ISBN