Elektrická vodivost nanovlákenných materiálů

Title Alternative:Electrical conductivity of nanofiber materials
Abstract
Tato práce se věnuje problematice měření elektrické vodivosti. Cílem je prokázání měřitelnosti této fyzikální veličiny u nanovlákenných materiálů. Základem práce je rešerše, která shrnuje dosavadní poznatky týkající se této problematiky. Na rešerši navazuje praktická část, během které byly aplikovány známé metody měření elektrické vodivosti (metoda Van der Pauw, metoda čtyřbodové sondy a dvoubodová metoda) na nanovlákenné materiály. Jako vhodný vodivý materiál byla použita kompozitní nanovlákna PANi/PEO a papír z uhlíkových nanotrubic bucky paper. Pro dvoubodovou metodu byla použita vlákna PVA s několika procentním podílem uhlíkových nanotrubic a kompozitní vlákno PANi/PS. Elektrická vodivost plošných nanovlákenných vzorků se pohybovala v řádech 10$(-2)-10$(1) S/cm. Pro vlákna vyrobená metodou tažení byla naměřena elektrická konduktivita od 10$(-1) do 10$(1) S/m.
Description
67 s. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
electric conductivity, electrospinning, nanofibers, elektrická vodivost, elektrostatické zvlákňování, nanovlákna
Citation
ISSN
ISBN