Martin Buber a chasidismus

Title Alternative:Martin Buber and Hasidism
dc.contributor.authorBláhová, Magdalena
dc.date.accessioned2018-12-03T18:44:47Z
dc.date.available2018-12-03T18:44:47Z
dc.description.abstractMartin Buber je židovský filosof náboženství, který většinu svého života zasvětil chasidskému hnutí, přestože nikdy sám chasidem nebyl. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit pojem chasidismus, objasnit události vzniku tohoto hnutí a přiblížit čtenáři hlavní myšlenky skrze díla Martina Bubera. Dále je zde zachycena analýza děl Gog a Magog a Chasidská vyprávění s cílem porovnat jeho přístup s přístupem dalších dvou autorů: Jiřího Langera a Elieho Wiesela, kteří se také tímto fenoménem zabývali. Nejedná se o podrobný popis, nýbrž pokus o nalezení společného a zachycení hlavních myšlenek.cs
dc.description.abstractMartin Buber is a Jewish philosopher of religion who dedicated most of his life to the Chasid movement although he has never been a chasid. The aim of this bachelor thesis is to explain the concept of Chasidism to clarify the events of this movement and to bring the main ideas through the works of Martin Buber. In addition, the analysis of Gog and Magog and Chasid's narratives is captured in order to compare his approach with the approach of two other authors: Jiří Langer and Elie Wiesel who also dealt with this phenomenon. This is not a detailed description but an attempt to nd common ground and capture the main ideas.en
dc.identifier.signatureV 394/17 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60971
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbischasidismuscs
dc.subject.verbisHasidismen
dc.titleMartin Buber a chasidismuscs
dc.title.alternativeMartin Buber and Hasidismen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06537107
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:21:54cs
local.verbis.studijniprogramKFL Geografie/Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání-Geografie se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
260.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
243.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
239.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_39417_Pb.pdf
Size:
2.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP