Robot s inteligencí pro projíždění bludištěm

Title Alternative:Inteligent Robot for Labyrinth Ride
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work deals with evaluation of the robot designs from several open sources and propose a new design using a control board based on the Arduino chip ATmega 128. The structure is designed for easy retrieval for use as teaching the robot to the next programming. Programming the control board in Wiring environment and Wiring language . The robot is programmed for autonomous driving in a maze and find the exit.
Práce se zabývá vyhodnocením použitých konstrukcí robota z několika otevřených zdrojů a navrhnutí nové konstrukce s použitím řídící desky Arduino založené na čipu Atmega 128. Konstrukce je navržena pro snadné opakování pro použití jako výukový robot k dalšímu programování. Naprogramování řídící desky v prostředí Wiring a jazyce Wiring. Robot je naprogramován pro autonomní jízdu v bludišti a nalezení východu.
Description
katedra: ITE;
Subject(s)
robot, bludiště, jednočip
Citation
ISSN
ISBN