Hodnocení paropropustnosti textilií při marketingu ochranných oděvů

Title Alternative:CLASSIFICATION PERMEABILITY FOR WATER-VAPOUR TEXTILE AT MARKETING PROTECTIVE CLOTHING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce bylo vypracování stručného přehledu českých firem, pro které je znalost paropropustnosti nezbytná při marketingu jejich výrobků; přiblížení problematiky komfortu textilií, zj. termofyziologického komfortu. Součástí práce je měření vzorků pro firmu Hannah Czech a.s., zpracování statistiky z tohoto měření a srovnání. V rámci této práce bude též proveden marketingový výzkum, jehož cílem je zjištění znalostí prodejců resp. uživatelů o způsobech hodnocení paropropustnosti ochranných a outdoorových oděvů.
Purposes those work was elaboration run-down Czech firms, for that is knowledge permabelity for water-vapour inevitable at marketing their produce; approximation problems up-to-date facilities textile, especially termofyziologickeho up-to-date facilities. Single parts work is metering exhibits for firms Hannah Czech a.s., processing statistics metering and juxtaposition with rendered groundwork. Moreover this work was also fulfilment marketing research, whose purposes was inquest knowledge vendor let us say user about Metod of valuation permabelity for water-vapour protectives and outdoors dress.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 str. - oprava přední strany, 1 CD ROM; rozsah: 36 s., 28 s. příloh
Subject(s)
propustnost pro vodní páry, marketingový výzkum, senzorický komfort, termofyziologický komfort, termoregulace, speciální textilie, water-vapour, marketing research, sensory comfort, thermophysiological comfort, thermoregulation, special textile
Citation
ISSN
ISBN