Mobilní aplikace netradičních her

dc.contributor
dc.contributor.advisorKupr Jaroslav, PhDr. Ph.D. : 58407
dc.contributor.authorKárníková, Nikola
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherJoklíková Hana, Mgr. Ph.D. Konzultant : 64101
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2019-01-02T21:39:12Z
dc.date.available2019-01-02T21:39:12Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-8-22
dc.date.submitted2017-2-6
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce byla mobilní aplikace netradičních her, dílčími úkoly bylo anketní šetření mezi studenty TUL v předmětech s tématikou netradiční hry před vytvořením aplikace, výběr vhodných netradičních her a anketní šetření mezi studenty TUL po vytvoření aplikace.Aplikace byla vytvořena pro operační systém Android a pro operační systém iOS. Nachází se v ní pravidla netradičních her a základní informace o těchto hrách. Tato aplikace má za cíl rozšířit povědomí o netradičních hrách především mezi učitele školní tělesné výchovy, vedoucí zájmových kroužků a vedoucí na táborech.První anketní šetření mapovalo zájem o vytvoření aplikace, zúčastnilo se ho 68 respondentů. Druhé anketní šetření mělo za úkol zhodnotit aplikaci, její přehlednost a strukturovanost, a zúčastnilo se ho 59 respondentů. Následně byla aplikace publikována na Google play a App store.Vytvořená aplikace obsahuje pravidla a základní informace 12 netradičních her včetně nákresů hřišť, některé hry mají vložené odkazy na metodická videa. Aplikace funguje off-line a stáhlo si ji 79 uživatelů.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis was a mobile application of non-traditional games, partial objectives were a survey inquiry among students of TUL in subjects with theme of non-traditional games before creating the application, selection of suitable non-traditional games and a survey inquiry among students of TUL after creating the application.The application was made for operating system Android and iOS. There are rules of non-traditional games and basic information about those games located in it. This application is to extend the awareness of non-traditional games mainly among teachers of physical education, heads of hobby groups and heads of camps.The first survey inquiry mapped the interest of creating the application, 68 respondents participated. The second survey inquiry was to evaluate the application, its clarity and structure, and 59 respondents participated. Then the application was published on Google Play and App Store.The created application contains rules and basic information about 12 non-traditional games including layouts of playing fields, some of the have enclosed links to methodical videos. The application works off-line and was downloaded by 79 users.en
dc.description.mark
dc.format104 s.
dc.format.extentIlustrace , Schémata, Plany, Mapy , Tabulky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/142191
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonKUPR, J., 2014. Netradiční hr. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-124-5. KUPR, J., RJABCOVÁ, H. & SUCHOMEL, A., 2010. Metodika her méně rozšířených ve školní tělesné výchově. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-621-8. RŮŽIČKA, I., RŮŽIČKOVÁ, K. & ŠMÍD, P., 2013. Netradiční sportovní hry: základní pravidla, organizace, historie. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0337-7.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectnetradiční hrycs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectiOScs
dc.subjectApplecs
dc.subjecttělesná výchovacs
dc.subjectnon-traditional gamesen
dc.subjectmobile applicationen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectiOSen
dc.subjectAppleen
dc.subjectphysical educationen
dc.titleMobilní aplikace netradičních hercs
dc.titleMobile app for non-traditional gamesen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineTV-ZE
local.degree.programmeTělesná výchova a sport
local.degree.programmeabbreviationN7401
local.department.abbreviationKTV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000545
local.identifier.stag36376
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP__karnikova.pdf
Size:
5.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_vedouci_Karnikova.pdf
Size:
324 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_oponent_Karnikova_2018.pdf
Size:
320.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Karnikova.pdf
Size:
328.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP