Klamné informace o komfortu textilií při marketingu

Title Alternative:Misleading information about the comfort of textiles in the marketing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Účelem této práce je seznámit čtenáře s klamnými informacemi při komfortu textilií. V první části je uveden stručný přehled o sensorickém a termofyziologickém komfortu textilií a o způsobech jeho hodnocení. V následujích kapitolách jsem se konkrétně snažila popsat vybrané textilní výrobky a jejich marketingové nadhodnocení či podhodnocení. Konkrétně jsem se zabývala zimními bundami, které jsem změřila na přístrojích Alambeta a Permetest. Výsledky se bohužel někdy neshodovaly s informacemi poskytujícími výrobcem. Dále jsem se zabývala bambusovou viskózou, vláknem Solar a novinkou firmy Ultrasport textilním výrobkem zvaným {\clqq}double face``. V poslední kapitole jsem udělala marketingový průzkum.
The purpose of this work is to acquaint the reader with deceptive information in the comfort of fabric. The first part gives a brief overview of the sensory and termofyziologic comfort fabrics and methods of its evaluation. In the following chapters, I specifically sought to describe selected textile products and their marketing overstatement or understatement. Specifically, I looked at winter jacket, I have measured on devices Alambeta and Permetest. The results are, unfortunately, sometimes incompatible with providing information the manufacturer. Next I looked at bamboo viscose, fiber and Solar News, Company Ultrasport textile products called "double face". In the last chapter I did a marketing survey.
Description
katedra: KHT; přílohy: CD; rozsah: 62
Subject(s)
klamné informace, hodnocení, marketingový výzkum, misleading information, evaluation, marketing survey
Citation
ISSN
ISBN