Přeshraniční spolupráce na příkladu Česká republika - Svobodný stát Sasko

Title Alternative:Cross-Border Cooperation on example The Czech Republic - The Free State of Saxony
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The graduation theses deals with theme of cross border co-operation with the concrete target on czech and saxon border region. The aim is to give comparative view of use and benefits of programs Interreg IIIA and Objective 3 and the possible cross border co-operation future. The first part refers to the essential cross border co-operation definition, its historical context and relevance in European Union policies. The second part presents the subvention for cross border co-operation in term of single instruments with the detailed description of Interreg IIIA and especially Objective 3. The third and fourth parts the analyse is done, conretely for czech-saxon datas and consequently further analysis of czech supported territory. The last part compares movings in both programs, attends to sketch of the possible cross border co-operation future and brings view on the chance of new program for the future programming period.
Diplomová práce se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce s konkrétním zaměřením na česko saské pohraničí. Jejím cílem je podat komparativní přehled o využívání a přínosech programu Interreg IIIA a Cíl 3 a možné budoucnosti přeshraniční spolupráce. V první části je vymezena základní definice přeshraniční spolupráce, její historický kontext a význam jejího postavení v politikách Evropské unie. Druhá část prezentuje podporu přeshraniční spolupráce v rámci jednotlivých nástrojů s detailnějším popisem Interregu IIIA a především Cíle 3. Ve třetí a čtvrté kapitole je provedena analýza dat, konkrétně česko-saských dat a následně hlubší rozbor českého dotačního území. Poslední část srovnává posuny v obou programech, věnuje se nástinu možné budoucnosti přeshraniční spolupráce a přináší pohled na možnost nového programu pro budoucí programovací období.
Description
katedra: KEK; rozsah: 84 s. (144 151 znaků), 2 s. ob
Subject(s)
allocation, objective 3, czech-saxon projects, european union, interreg iiia, programming period, project, cross border cooperation, actual programming period, applicant, alokace, cíl 3, česko-saské projekty, evropská unie, interreg iiia, minulé programovací období, projekt, přeshraniční spolupráce, současné programovací období, žadatel
Citation
ISSN
ISBN