Tvorba podkladů pro hodnocení spektrogramů vybraných přádelnických strojů laboratoře KTT

Title Alternative:Development of background information for evaluation of spectrograms of selected spinning machines
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podkladů pro hodnocení spektrogramů přádelnických produktů vyrobených na laboratorním posukovacím a prstecovém dopřádacím stroji Shirley. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části teoretické je vysvětlena problematika hmotové nestejnoměrnosti, konkrétně její význam, vyjádření, parametry a charakteristické funkce. Jsou zde popsány metody k vyhodnocení spektrogramů. Dále jsou zde shrnuty základní principy vybraných přádelnických strojů. Druhá část je experimentální. Jsou zde vytvořeny samotné podklady pro vyhodnocení spektrogramů. Podklady jsou vytvořeny na základě:  výpočtů vlnových délek odpovídajících jednotlivým pracovním orgánům přádelnických strojů  přípravy vzorků (pramene a příze) na laboratorním posukovacím a prstencovém dopřádacím stroji  proměření vlákenných produktů na přístroji Uster Tester IV  porovnání vypočtených vlnových délek s vlnovými délkami odečtenými z výstupních spektrogramů vlákenných produktů  identifikace vadného pracovního orgánu Problematika byla zpracována v laboratořích KTT na Technické univerzitě v Liberci.
This bachelor thesis deals with development of background information for evaluation of spectrograms of slivers, rovings and yarns of selected spinning machines in laboratory of Department of Mechanical Technologies - laboratory drawing machine and ring spinning machine. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretic. Theory of mass irregularity is explained there, particularly its meaning, expression, parameters and characteristic functions. Methods for evaluation of spectrograms are described there. Further, there are summarized fundamental principles of spinning machines and statistical data about fibre products. The second part is experimental. Background data for evaluation of spectrograms is presented there. This part is based on:  calculation of wave length corresponding to using the method of Zellweger Uster company  preparation of samples (stream and yarn) on the laboratory long staple and ring spinning machine  measurement of fibre products on the Uster Tester IV testing device  comparison of calculated wave lengths with wave lengths read from output spectrograms of fibre products  identification of fault working part The topic was studied in laboratories of Department of Mechanical Technologies at Technical University of Liberec.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 73
Subject(s)
hmotová nestejnoměrnost, spektrogram, uster tester iv, vlnová délka, mass irregularity, spectrogram, uster tester iv, wavelength
Citation
ISSN
ISBN