Frýdlanstko jako střed světa očima místních dětí - mentální obraz

Title Alternative:Frýdlantsko as central of the World from childrens point of view - mental picture
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the subjective perception of space in Frydlant(sko) region among the students of grammar school in Frydlant. For successful catch of space perception we need a unique geographic concept ? mental maps. The opening chapter is devoted to the description of the formal image of Frydlantsko region. This image is composed of specialist geographic articles. The leading chapter is devoted to the research of mental mapping among students of grammar school in Frydlant. To start with the practical part of the work we explain a mental mapping concept and the leading technique of mental mapping among main Czech and world geographers. The final part of the work includes the mental maps which students created and their comparison with the formal image of Frydlantsko region. The work also contains an interview with a student of the grammar school and supplement in form of mental maps.
Bakalářská práce se věnuje subjektivnímu vnímání prostoru studenty frýdlantského gymnázia. K zachycení prostorové imaginace Frýdlantu a okolí je využito konceptu mentální mapy. Úvodní kapitola práce se věnuje popisu interpretace oficiálního obrazu Frýdlantska. Ten je prezentován zejména pracemi odborníků z akademického prostředí. Stěžejní část práce se věnuje výzkumu mentálních map mezi studenty frýdlantského gymnázia. Úvodem k praktické části práce je vysvětlení konceptu mentálního mapování s odkazem na postupy práce jeho nejvýznamnějších představitelů u nás i v zahraničí. Závěrečná část zahrnuje interpretaci mentálních map studentů a jejich následnou syntézu s oficiálním obrazem Frýdlantska. Práce je doplněna o rozhovor se studentem a přílohami v podobě mentálních map
Description
katedra: KGE; rozsah: 76 s. (128 148 znaků)
Subject(s)
frydlantsko, mental maps, space, subjective perception, students, gymnasium frydlant, frýdlantsko, mentální mapy, prostor, subjektivní vnímání, studenti, gymnázium frýdlant
Citation
ISSN
ISBN